Yaşam

Endonezce tercüme ile ilgili bilinmesi gerekenler

Endonezce, Endonezya’da konuşulmakta olan Endonezya’nın ana dili olarak bilinmektedir ve bu dili öğrenmek oldukça zor olduğu için süreç gerektirir. Endonezce tercüme de bu sebepten dolayı zor meslek grupları arasında yer almaktadır.

Ülkemizde özellikle son zamanlarda sık bir şekilde kullanılmakta olan Endonezce dili bazı resmi işlemlerde tercüme gerektirebilmektedir. İnsanların yabancı ülkeler ile ilişkisi arttıkça ve geliştikçe yapılmakta olan her resmi işlemde tercüme gerekli görülmektedir. Endonezce tercümesi yapılırken kelime araştırmalarının iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Endonezce tercüme ücretleri ise sayfa başına, satır sayısına, belgenin boyutuna, zorluk derecesine ve kelime sayısına göre belirlenmekte olduğundan dolayı tercüme ücretlerinde farklılıklar görülebilmektedir.

Hukuki, ticari, tıbbi ve teknik işlemler için Endonezce evrak tercümesi bazen gerekli görülebilmektedir. Ülkemizde ve dünya çapında Endonezce evrak tercümesi en çok yapılmakta olan tercümeler arasında bulunmaktadır.

Endonezce evrak tercümesi olarak genellikle pasaport, doğum belgesi, diploma, ikametgah, sağlık raporu, sabıka kaydı, evlilik evrakları ve transkript için tercüme işlemi gerekli görülmektedir. Tercüme işlemi yapılmaması durumunda evraklar geçersiz sayılabilmekte ve işlem yapılmamaktadır.

Endonezce Tercümeleri

Endonezce tercümeleri noterli tercüme, yeminli tercüme ve apostil olmak üzere kendi arasında farklı gruplara ayrılmaktadır.

Noterli tercüme; tercümanın tercüme ederek hazırlamış olduğu tüm evraklar imzalı bir şekilde noterin onayına sunulmaktadır. Tercümenin noter onaylı olup olmaması kurumun isteğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Yeminli tercüme; tercümanın evraklarının geçerli olabilmesi için noterde yemin zaptı bulunması gerekmektedir. Tercüman gerekli evrakları tercüme ettikten sonra tercüme ettiği evrakları imzalar. Bu durum da evraklar yeminli tercüme olarak çevrilmiş olur.

Apostil; bazı evraklarda tercüme işleminden sonra apostil gerekmektedir. Bu durumda kaymakamlık ve valilikten apostil alma zorunluluğu bulunmaktadır. Genel olarak okul başvuru işlemlerinde istenmekte olan apostil bazı işlemlerde de istenebilmektedir.

Endonezce Tercümelerinde Konsolosluk Onayı

Endonezce dilinde yapılmakta olan tüm tercümelerde son onay konsolosluk tarafından verilmektedir. Konsolosluk tarafından evrakların kabul edilebilmesi için tercümenin yapılmış olması, noter onayı ve eğer istenmiş ise apostil tasdikinin yapılmış olması gerekmektedir. Konsolosluktan onay alınabilmesi için başvuru aşamasında kişinin bizzat kendisinin başvuru yapması ya da vekalet ile işlem yapılması gerekmektedir. Konsolosluk onayları için ayrı ek bir ücret ödemeye gerek yoktur, konsolosluk işlemleri ücrete tabidir.

Endonezce Tercümesi Gerektiren Evraklar

Ticari alanda kullanılmakta olan tüm evraklar örneğin; vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesi gibi evraklar tercüme zorunluluğu bulunan evraklardır. Ticari alanlar dışında hukuki alanda ve pek çok alanda kullanılmakta olan evrakların tercüman tarafından Endonezce tercümesi yapılması zorunludur. Tercüme işlemi gerçekleşmeyen evrakların işlemleri kabul edilmemekte ve bekleme sürecinde askıda beklemektedir.

Tercüme işlemleri yazılı ve sözlü olarak yapılabilmektedir. Tercüme işleminin ne kadar süre içerisinde yapılması gerektiğini mutlaka belirtmeniz gerekmektedir. Tercüme zaman alan bir işlemdir ancak talep ve ihtiyaç doğrultusunda kısa süre içerisinde de yapılabilmektedir. Tercüme işlemini yapmakta olan tercümanın Endonezce’yi iyi derecede bilmesi zorunludur. Yanlış yapılan tercümeler kişileri yanlış yönlendirmekte ve yanlış işlemler yapılmasına sebebiyet vermektedir.

Endonezce Tercüme Onayı Nasıl Alınır?

Tercüman tarafından Endonezce tercüme yapılan belgeler geçerli olabilmesi için mutlaka onaya sunulmalıdır. Evrakları onaylatabilmek için sadece 2 yol bulunmaktadır. Onaylama işlemin sonuçlanması için büyük önem taşımaktadır.
Endonezce yeminli tercüman tarafından yapılan onay; tercümanın kendi imzası ve mührünü tercümenin sonuna eklemesi sonucu tamamlanır.

Noter tasdiki; yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan belgenin noter tarafından gerekli kontroller yapılarak onaylanması işlemidir.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/endonezce-tercume

O kadar yazıyoruz, insan bir yorum bırakır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.