Yaşam

Denetimli Serbestlik Hükümlülüklerinin Dikkat Etmesi Gerekenler

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesi gereğince hakkınızda denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmiştir. Söz konusu tedbirin yerine getirilmesi sürecinde, TCK’nın 191’inci maddesi ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince uymanız gereken kural ve yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.

1- Bir yıl süreyle hakkınızda denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına devam edilecektir. Bu süre, Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle bir yıl daha uzatılabilir.

2- Denetimli Serbestlik süreci zarfında;

a) Tarafınıza yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmeniz,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almanız, kabul etmeniz veya bulundurmanız,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmanız,

hâlinde hakkınızda kamu davası açılır.

3- Denetimli serbestlik kararı gereğince, hakkınızda rehberlik çalışmaları kapsamında katılmanız gereken görüşme, program, etkinlik, kurs, seminer vb. çalışmaları içeren denetim planı hazırlanacaktır. Denetim planıyla belirlenecek olan bu programlara katılmak zorundasınız.

4- Hakkınızda uygulanacak programlar Müdürlüğümüzde yürütülebileceği gibi Müdürlüğümüz dışında uygun görülen diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarında da yapılabilir. Müdürlüğümüz dışındaki programlara ve etkinliklere de aynı şekilde katılmak zorundasınız.

5- Tedbir süresince, dosyanızı takip eden vaka sorumlusu tarafından size bildirilen hususlara dikkat etmek ve size bildirilecek tarihlerde ayda bir vaka sorumlusu ile görüşmek zorundasınız.

6- Denetimli serbestlik kararının infazı sırasında herhangi bir problem ile karşılaşırsanız, öncelikle dosyanızı takip eden vaka sorumlusu ile görüşmelisiniz. Vaka sorumlusuna ulaşamamanız halinde denetimli serbestlik müdürlüğündeki ilgili görevlilerle irtibata geçmelisiniz.

7- Mevcut işiniz veya başka meşguliyetleriniz, rehberlik programlarına katılmamanın bir mazereti olamaz. İşinizi ve mevcut uğraşılarınızı hakkınızda hazırlanan programlara göre ayarlamak zorundasınız.

8- Denetimli serbestlik kararı gereğince yapılan program ve çalışmalara, kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara, denetimli serbestlik ve diğer ilgili kurum personelinin uyarı ve önerilerine uymak zorundasınız.

9- Denetimli serbestlik personeli ile hakkınızdaki kararın yerine getirilmesinde görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, Müdürlüğümüzün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundasınız.

10- Müdürlüğümüze ya da hakkınızdaki kararın yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlara alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler ve ateşli silahlarla gidemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katılamazsınız.

11- Denetimli serbestlik personeli tarafından çalışmalara alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında katıldığınızdan şüphe edilirse, size alkol/uyuşturucu madde testi yapılabilir, gerektiğinde tespit için hastaneye sevk edilebilirsiniz.

14- Yükümlülüklerinizi etkisiz kılacak veya aksatacak şekilde Müdürlüğümüz yetki sınırları dışına izinsiz olarak çıkamazsınız.

15- Müdürlüğün yetki alanı içerisinde olmak koşuluyla yerleşim yeri adresinizi değiştirmek isterseniz yeni adresinizi en geç 10 gün içerisinde Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüsünüz. Yeni adresinizi müdürlüğe bildirmemeniz ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi halinde, eski adresinize yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

16- Müdürlüğün yetki alanı dışında bulunacak şekilde adresinizi değiştirmek isterseniz bu durumu ve yeni adresinizi önceden, Müdürlüğümüze yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte bildirmekle yükümlüsünüz. Talebiniz, Müdürlüğümüz İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilecek ve karar size ayrıca bildirilecektir. Dosyanızın ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilmesine karar verilinceye kadar da yükümlülüklerinizin yerine getirilmesine devam etmek zorundasınız.

17- İnfaz hizmetlerinin yürütülmesi sırasında müdürlükçe yapılan işlem ve eylemlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle müdürlüğe itirazda bulunabilir ya da işlem ve eylemleri öğrendiğiniz tarihten itibaren on beş gün, her halde işlem ve eylemlerin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurabilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ!

Yukarıda belirtilen kurallara uymak zorundasınız. Bu kurallara uymamanızın, tedavi ve denetimli serbestlik kararının ihlali olarak değerlendirileceği; uygulanan tedavinin gereklerine ve yükümlülüklerinize uymamakta ısrar etmeniz hâlinde dosyanızın kapatılarak Cumhuriyet başsavcılığına gönderileceği; bu durumda hakkınızda KAMU DAVASININ açılabileceği ve hapis cezası alabileceğiniz hususunu aklınızdan çıkarmayınız.

Kaynak: https://www.denetimliserbestlik.org/

O kadar yazıyoruz, insan bir yorum bırakır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.