Kişisel

1777’de Doğup 1934’te Vefat Eden Zaro Ağa

Kendisinden dünyanın en uzun yaşayan Türk’ü olarak bahsedilmektedir ve bazı kaynaklara göre en uzun yaşayan birkaç insandan biriymiş. Uzun yaşamasının sırrını yoğurt ve ayrana borçluymuş. Zaro Ağa (Zaro mahlasının anlamını araştırdım ama bulamadım) sofrasından ayran ve yoğurdu eksik etmezmiş.

Zaro Ağa 1777 yılında Bitlis’in Mutki ilçesinin Meydan köyünde gözlerini dünyaya açmıştır. Dünyaya gözlerini açtığında Osmanlı İmparatorluğu’nun başında 1. Adbülhamit bulunuyordu. Gençlik yıllarında İstanbul’a geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahı III. Selim’di.

Uzun ömrün vermiş olduğu durumdan dolayı Zaro Ağa Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevne, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi’ni yaşadı. Kabakçı Mustafa İsyanı’na, Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat’a, Birinci ve İkinci Meşrutiyet’in ve Cumhuriyet’in ilanına kadar birçok olay ve savaş gören Zaro Ağa 1934’te İstanbul’da vefat etmiş. Şuan Eyüp Kabristanı’nda…

Zaro Ağa’nın hayatı boyunca gördüğü padişahlar bir hayli fazla. Say say bitmeyecek cinsten. Bu padişahlar; I. Abdülhamid, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V.Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmet Reşat ve Vahdettin ve dahası…

Zaro Ağa “Bol bol yoğurt tüketin” diye telkinlerde bulunurmuş. Bilimsel olarak yoğurt ve ayranın ömrü uzatmasıyla bir alakasının olmadığını varsayarsak Zaro Ağa uzun yaşamasının sırrını yoğurda nasıl bağlayabiliyordu? Bu soru şuan için tam bir sır. Kaynağa göre 100 yıl boyunca sofrasında ‘sadece’ yoğurt veya ekmek ve ayran bulundururmuş.

Zaro Ağa, Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı inşaatlarında çalışmış. Hepsinde emeği varmış. Çok emek vermiş, çok çalışmış. İstanbul yaşantısında hamallık yapmış ve Hamallık Teşkilatı’nı kurmuş.

Zaro Ağa, ömrünün son yıllarında iki Amerikalı Musevi tarafından iyi bir hayat vaadiyle kandırılarak Amerika’ya götürülmüş. Zaro Ağa NewYork’ta törenle karşılanmış. Güzel kıyafetler giydirilerek, bir insana atılabilecek en büyük kazık atılarak sirklerde “Dünyanın en yaşlı insanı” sıfatıyla pazarlamaya, Zaro Ağa üzerinden para kazanmaya başlamışlar.

Zaro Ağa’yı öpmek için 15 dolar, sadece fotoğraf çektirmek için 10 dolar ücret ödüyorlarmış. Bu şekilde birçok eyalet gezip, meteliksiz İstanbul’a bırakmışlar.

Amerikalılar tarafından İstanbul’a bırakılan Zaro Ağanın ciğerlerinde tüberküloz, kalbinde büyüme tespit edilmişti. Yapılan zülüme, ve hastalıklara daha fazla dayanamayan Zaro Ağa 29 Harizan 1934’te Şişli Etfal hastanesinde hayata gözlerini yumdu.

Zaro Ağa 157 yıllık hayatına 20 evlilik sığdırmış, İstanbul ve Siirt’teki eşlerini hiç ihmal etmediğini, çocuklarının ve torunlarının sayısını O’nunda bilmediği söyleniyor.

O kadar yazıyoruz, insan bir yorum bırakır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.